Zakelijk rijden

Goed dat u met uw bedrijf op zoek bent naar een (elektrische) scooter en bij NIU terecht bent gekomen. Ben je ondernemer en wil je fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving Milieu-investering (VAMIL). Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stimuleert met deze regelingen milieuvriendelijke investeringen en daar valt de elektrische scooter ook onder (B 3118).

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De elektrische scooter kan gezien de wettelijke definitie als een bedrijfsmiddel in aanmerking komen voor de KIA. Uit de limitatieve opsomming in de wet kan worden opgemaakt dat de elektrische scooter binnen de kaders van de KIA valt en daarmee in aanmerking komt voor deze faciliteit. Het gaat om een voertuig dat de werkgever aan de werknemer ter beschikking stelt als zijnde een elektrische scooter. Hoewel een zuinige personenauto sinds 2014 niet meer in aanmerking komt voor de KIA, komt de elektrische scooter hier wel voor in aanmerking.

Vooral voor de kleinere ondernemingen is het interessant om te investeren in de elektrische scooter. Dit heeft te maken met het maximumbedrag dat gehanteerd wordt bij de KIA.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

De milieu-investeringsaftrek biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen.U kunt tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

VAMIL

Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een rente- en liquiditeitsvoordeel.

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd.

Voorwaarden

Iedere onderneming die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan in principe gebruikmaken van de MIA en/of VAMIL. U komt in aanmerking voor de MIA en/of VAMIL als uw investering voldoet aan de volgende 5 voorwaarden:

  • Het bedrijfsmiddel staat op de Milieulijst (in dit geval B 3118).
  • Het bedrijfsmodel is niet eerder gebruikt.
  • De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.
  • Voor de MIA moet het bedrag aan milieu investeringen minimaal € 2500,- per bedrijfsmiddel zijn.
  • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen Energie-investeringsaftrek én Milieu investeringsaftrek tegelijk krijgen.

Klik hier voor een voorbeeld van de N Pro en meer informatie over bovenstaande.